Artykuły
Gorące tematy
Szkolenia dla firm

ZAKRES PRACY Z KLIENTEM

Przed szkoleniem nasi konsultanci konsultują się z organizatorami szkolenia w celu przeprowadzenia analizy potrzeb i zatwierdzenia przygotowanych na potrzeby Państwa firmy warsztatów.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych, z elementami pogłębionej analizy na własny temat i doświadczeń zawodowych.


W podsumowaniach dokonywanych przez trenerów pojawią się elementy rozwijania poczucia własnej wartości, inteligencji emocjonalnej oraz identyfikacja i zarządzanie zmianą.


Owocem szkolenia jest zbudowanie decyzyjnej i ciągle rozwijającej się grupy. Po zrealizowaniu szkolenia trenerzy pozostawiają organizację, a wyszkoleni pracownicy stają się najlepszym kapitałem społecznym dla firmy.


Dwa tygodnie po zrealizowaniu projektu przeprowadzamy ewaluację szkolenia.


Proponujemy także możliwości dalszego rozwoju uczestników w formie indywidualnych coachingów.
 

 
Partnerzy© 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o.
All rights reserved.