Artykuły
Gorące tematy
Szkolenia dla firm

Szkolenia, warsztaty, oraz treningi przeznaczone są zarówno dla kadry zarządzającej, wyższego średniego szczebla, jak również dla wszystkich pracowników, tworzących organizację firmy.


Profesjonalna kadra zarządzająca, jak również wszyscy pracownicy są bezcenni dla każdej organizacji. Jednocześnie, rozwój współczesnego przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez kapitału społecznego (spójności społecznej).


Szkolenia dedykujemy kadrom dla rozwoju emocjonalnego i zawodowego ludzi a także firm.

 

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom każdej firmy wszystkie szkolenia „szyjemy na miarę potrzeb Klienta”.

 

Zapraszamy: tel. 665 082 329, szkolenia@efis.org.pl; efis@efis.com.pl

więcej
 

Szkolenia prowadzone są jako interaktywny trening z wykorzystaniem mini wykładów, pracy w małych grupach, dyskusji moderowanych, zadań problemowych, symulacji, studium przypadków, prezentacji multimedialnych oraz testów problemowych.

więcej
 

Przed szkoleniem nasi konsultanci konsultują się z organizatorami szkolenia w celu przeprowadzenia analizy potrzeb i zatwierdzenia przygotowanych na potrzeby Państwa firmy warsztatów.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych, z elementami pogłębionej analizy na własny temat i doświadczeń zawodowych.


W podsumowaniach dokonywanych przez trenerów pojawią się elementy rozwijania poczucia własnej wartości, inteligencji emocjonalnej oraz identyfikacja i zarządzanie zmianą.


Owocem szkolenia jest zbudowanie decyzyjnej i ciągle rozwijającej się grupy. Po zrealizowaniu szkolenia trenerzy pozostawiają organizację, a wyszkoleni pracownicy stają się najlepszym kapitałem społecznym dla firmy.


Dwa tygodnie po zrealizowaniu projektu przeprowadzamy ewaluację szkolenia.


Proponujemy także możliwości dalszego rozwoju uczestników w formie indywidualnych coachingów.
 

więcej
 

Szkolenia zamknięte "szyjemy na miarę Klienta". Szkolenia dostosowane są do potrzeb grupy uczestników. Zapytaj o indywidualną ofertę: szkolenia@efis.org.pl, efis@efis.com.pl, tel. 665 082 329

więcej
 

Zapytaj o aktulaną i interesującą Cię tematykę szkoleń otwartych: szkolenia@efis.org.pl, efis@efis.com.pl; tel. 665 082 329

więcej
 

Szkolenia kadry sprzedażowej

 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa trudnego klienta
 • Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów
 • Profesjonalna obsługa klienta z elementami savoir-vivre
 • Marketing Internetowy
 • Techniki efektywnej sprzedaży
 • Techniki efektywnej windykacji
 • Techniki obrony ceny
 • Techniki przejmowania klientów konkurencji
 • Telemarketing – poziom podstawowy i zaawansowany
 • Zaawansowane techniki w negocjacji sprzedaży i usług
 • Metody i techniki sprzedaży
 • Trudne sytuacje w rozmowie z Klientem
 • Podstawy marketingu dla sprzedawców
 • Telemarketing
 • Budowanie i prezentacja oferty handlowej
 • Negocjacje
 • Zarządzanie czasem i planowanie zadań
 • Profesjonalna Asystentka Zarządu
 • Sprzedaż przez Internet
 • Inne wg potrzeb

Zapytania: szkolenia@efis.org.pl, efis@efis.com.pl, tel. 665 082 329

więcej
 

Szkolenia kadry menadżerskiej

 

 • Budowanie zespołów
 • Key Account Management
 • Menadżerskie techniki motywacji
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Zarządzanie czasem i planowanie zadań
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Efektywny proces rekrutacja i selekcja pracowników
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Badanie kompetencji
 • Kompetencje behawioralne dźwignią zmian w organizacji
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej
 • Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie talentami w organizacji
 • Employer Branding – budowanie wizerunku najlepszego pracodawcy
 • Proces rekrutacji a wizerunek pracodawcy
 • Jak być przekonującym w komunikacji – siła perswazji
 • Twórczość – kreatywne myślenie
 • Warsztaty medialne (umiejętność komunikacji z mediami)
 • Coaching w biznesie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Mentalność skutecznego działania
 • Trening asertywności
 • Trening kreatywności i twórczego myślenia
 • Rozwijanie umiejętności kierowniczych
 • Trening autoprezentacji i komunikacji
 • Umiejętności menadżerskie - komunikacja
 • Motywacja i zarządzanie zespołem
 • Podnoszenie efektywności pracy
 • Motywowanie siebie i innych
 • Efektywna komunikacja – dialog
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie emocjami
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Kierowanie zespołem – trening umiejętności
 • Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników
 • Twórcza kreatywność
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje
 • Zarządzanie zespołem z wykorzystaniem Extended Disc®
 • Inne wg potrzeb

Zapytania: szkolenia@efis.org.pl, efis@efis.com.pl, tel. 665 082 329
 

więcej
 

• Kursy mogą być organizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
• Tematyka oparta jest na badaniu potrzeb szkoleniowych i dopasowana jest do potrzeb grup docelowych
• Warsztatowa forma zajęć
• Ewaluacja zrealizowanych szkoleń
• Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - praktycy
• Zaświadczenia MEN
• Przeprowadzamy egzaminy i wydajemy międzynarodowe certyfikaty potwierdzające umiejętności językowe
W razie zainteresowania naszą ofertą chętnie przygotujemy projekt szkoleniowy odpowiadający na potrzeby Państwa firmy.
 
KONTAKT: 665 082 329,  szkolenia@efis.org.pl

 

więcej
 
 
Partnerzy© 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o.
All rights reserved.