Artykuły
Gorące tematy
Kursy zawodowe

NIEMIECKI DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH

Celem kursu jest zapoznanie ze słownictwem i zwrotami niezbędnymi w pracy z niemieckojęzycznym podopiecznym.

Kurs jest skierowanych do osób chcących podjąć zatrudnienie jako opiekun osób starszych w Niemczech. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas szkolenia będziesz bardziej przygotowany do pracy w obszarze aktywnej komunikacji z podopiecznym.

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie MEN.

RAMOWY PROGRAM - 24 godz.

I moduł
• powitanie i pożegnanie w j. niemieckim.
• gramatyka:  osoby (ja, ty, on, ...) i pytajniki (kto, co, ...), odmiana czasowników „być”(sein) i „mieć” (haben)
• numery alarmowe
• forma grzecznościowa Sie
 II moduł
• nazwy członków rodziny
• liczby
• pytanie o wiek
• gramatyka: odmiany czasownika przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym, struktura zdania
III moduł
• słownictwo związane z jedzeniem
• określanie godziny
• gramatyka: odmiana czasownika nieregularnego essen przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym
IV moduł
• najważniejszych słowa związane z ciałem, wyglądem i emocjami człowieka
• czasowniki związane z częściami ciała
V moduł
• słownictwo związane z chorobami
• słownictwo związane z wizytą u lekarza
• słownictwo związane z dolegliwościami
• słownictwo związane z ubezpieczeniem zdrowotnym
VI moduł
• słownictwo związane z rodzajami budynków i nazwami ich pomieszczeń oraz wyposażenia
• gramatyka: rodzajniki i liczba mnoga
VII moduł
• słownictwo związane ze świętami Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia
• tradycje świąteczne w Niemczech
VIII moduł
• wyrażenia opisujące najczęściej wykonywane prace domowe
• nazwy środków czyszczących i przedmiotów niezbędnych podczas porządków domowych
• gramatyka: czwarty przypadek w języku niemieckim – biernik (Akkusativ)
IX moduł
• nazwy sklepów
• praktyczne zwroty przydatne podczas robienia zakupów
• gramatyka: czasowniki rozdzielnie złożone
X moduł
• najważniejsze słowa związane z pogodą
• gramatyka:  przyimek „im” z nazwami pór roku i miesięcy oraz wyrażenia „es gibt”
XI moduł
• nazwy najważniejszych leków dostępnych w aptece oraz sposobu ich przyjmowania
• kupowanie leków w aptece
• gramatyka –szyk wyrazów w zdaniu pytającym
XII moduł
• słownictwo związane z kuchnią 
• nazwy produktów spożywczych
• gramatyka: stopniowanie przysłówków

INFO: 665 082 329

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kursach prosimy o kontakt:
tel. 667 328 450 e-mail: szkolenia@efis.org.pl

 
Partnerzy© 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o.
All rights reserved.