Artykuły
Gorące tematy
Kursy zawodowe

SPECJALISTA DS KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU PŁATNIK

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac.

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych pracą w działach kadrowych firm.

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie MEN.

 

RAMOWY PROGRAM - 30 GODZ. DYDAKTYCZNYCH

1. Kadry
• Zadania i organizacja komórki kadrowej
• Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
• Prowadzenie akt osobowych
• Kodeks pracy
2. Płace i systemy wynagradzania
• Wynagrodzenie za pracę
• Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
• Naliczanie wynagrodzenia za pracę
• Umowy cywilnoprawne
• Obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie rozliczania podatku dochodowego
3. ZUS
• Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
• Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe
• Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
4. Program Płatnik
• Zasady rozliczeń z ZUS za pomocą programu Płatnik – ćwiczenia z programem

INFO: 665 082 329

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kursach prosimy o kontakt:
tel. 667 328 450 e-mail: szkolenia@efis.org.pl

 
Partnerzy© 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o.
All rights reserved.