Artykuły
Gorące tematy
Kursy zawodowe

WARSZTATY TRENERSKIE

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi oraz pasjonuje Cię dalszy rozwój osobisty i zawodowy a także uczenie innych ta oferta jest dla Ciebie.

WARSZTATY TRENERSKIE: AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERA
 
Mówisz mi a ja zapominam, uczysz a zapamiętuję; angażujesz mnie a ja się uczę


Benjamin Franklin

Proponowany kurs pozwoli Ci rozpocząć praktykę zawodową w zawodzie trenera na różnego typu kursach, warsztatach i szkoleniach biznesowych oraz ułatwi certyfikację zawodową.


Najlepszym absolwentom zapewniamy praktykę zawodową oraz współpracę w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów oraz Certyfikat i możliwość uzyskania akredytacji trenerskiej.


Program kursu zaprojektowano w sposób umożliwiający uczestnikom osiągnięcie poziomu kompetencji potrzebnych w pracy trenera, odpowiadających poziomowi EQF 4 Europejskich Ram Kwalifikacyjnych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy – absolwenci Szkoły Trenerów i Konsultantów Biznesu i Zarządzania Matrik w Krakowie, Szkoły Trenerów Uniwersytetu Warszawskiego  przy Instytucie Psychologii Społecznej i Resocjalizacji  w Warszawie.


W programie 84-o godzinnego kursu:


Teoria warsztatu trenerskiego
Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych
Warsztat umiejętności
Warsztat biznesowy
Projektowanie Szkoleń
Ewaluacja szkoleń
Narzędzia w pracy trenera – profesjonalna prezentacja
Prowadzenie Szkoleń
Podstawowy warsztat pracy z głosem
Prezentacje Trenerskie -  zajęcia praktyczne
 

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele).
 

Płatności można dokonywać  w nieoprocentowanych ratach


WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TRENERSKICH


KRYTERIA UDZIAŁU
Do projektu kwalifikują się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, studenci ostatniego roku studiów.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI
I. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
1. Wymagane dokumenty 
  - formularz zgłoszeniowy 
 - CV
2. Sposób zgłoszenia:
- osobiście w biurze EFIS w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A pokój 113 (I piętro)
-  listownie na adres biura (liczy się data wpłynięcia do biura)
- e-mailowo na adres: szkolenia@efis.org.pl lub efis@efis.com.pl

 

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW
Wstępnego wyboru kandydatów dokona komisja na podstawie przesłanych kart zgłoszeniowych.
Osoby, które przejdą do drugiego etapu (w zależności od liczby chętnych), zaproszone zostaną na krótkie
indywidualne spotkania w biurze, podczas którego nastąpi sprawdzenie predyspozycji trenerskich. 
Warunkiem przyjęcia jest opłacenie I raty w wysokości 100 zł. Ilość miejsc ograniczona!

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA WARSZTATÓW TRENERSKICH
• pozyskanie praktycznych umiejętności pracy z grupą dorosłych
• możliwość zdobywania odpłatnej praktyki trenerskiej
• uczestnicy otrzymują zaświadzenie ukończenia Akademii Trenera
• możliwość ubiegania się o certyfikację zawodową i akredytację trenerską

 

 

Szczegółowy program: tel. 665 082 329, szkolenia@efis.org.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kursach prosimy o kontakt:
tel. 667 328 450 e-mail: szkolenia@efis.org.pl

 
Partnerzy© 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o.
All rights reserved.