Artykuły
Gorące tematy
Kursy zawodowe

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Celem szkolenia jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki metodom praktycznym zastosowanym w szkoleniu, uczestnicy zdobędą merytoryczne umiejętności wykorzystywania w/w narzędzi w swojej pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych opanowaniem wiedzy i poznaniem zasad zarządzania i kierowania ludźmi oraz nabyciem umiejętności ich efektywnego zastosowania w pracy zawodowej. Podczas nauki uczestnicy będą wyrabiać w sobie przede wszystkim umiejętności oraz kompetencje społeczne i kierownicze, niezbędne do efektywnej pracy osoby zarządzającej zespołami ludzkimi.

RAMOWY PROGRAM - 18 GODZ.

1. Wykorzystywanie potencjału pracowników w firmie
2. Planowanie kadrowe
3. Obszary planowania
4. Harmonogram planowania personalnego
5. Motywowanie pracowników
6. Systemy motywacyjne
7. Budowanie systemów kompetencyjnych
• Cele i zadania systemów kompetencyjnych
• Ilościowy system kompetencyjny
• Jakościowy system kompetencyjny
8. Ocena okresowa pracowników
9. Metody oceny
10. Indywidualne ścieżki kariery
11. Badanie potrzeb szkoleniowych
12. Rekrutacja i selekcja pracowników


Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie MEN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o kursach prosimy o kontakt:
tel. 667 328 450 e-mail: szkolenia@efis.org.pl

 
Partnerzy© 1999-2011 Copyright BV Sp. z o.o.
All rights reserved.